Get Adobe Flash player

Ova web stranica zahtijeva Flash Player verziju 10.

Hladnoskupljajući kabelski pribor

Hladnoskupljajući pribor i tehnologija instaliranja ima mnogo prednosti pred ostalim tehnologijama i upotrebljava se u Europi već jako dugo, dok je na Hrvatskom tržištu novost i zato posebnu pažnju posvećujemo toj vrsti proizvoda. Pribor je izrađen od EPDM i silikonske gume koja imaju svojstva pogodna za primjenu u elektroenergetskoj distribuciji.

1. HLADNOSKUPLJAJUĆA KABELSKI ZAVRŠETAK ZA UNUTRAŠNJU MONTAŽU 24 kV

- Za polimerski izolirane kabele s ekranom od bakrenih žica.
- Kabelska glava je potpuno predfabricirana, izrađena od silikonske cijevi sa ugrađenim materijalom za kontrolu električnog polja i masom za brtvljenje, vodonepropusna.
- Ispunjava uvjete standarda CENELEC HD 629.1 S1
a) ITK224 - primjena za kabele 20 kV s presjekom vodiča od 25 mm² do 240 mm
b) ITK324 - primjena za kabele 20 kV s presjekom vodiča od 300 mm² do 800 mm
- Montaža hladnoskupljajućeg završetka odvija se sistemom prijenosne folije na potpornoj cijevi.

Potporna cijev jednostavno se izvlači, a završetak ostaje na kabelu.
Ovaj sistem omogućava glatko, brzo i jako jednostavno instaliranje hladnoskupljajućih završetaka.

2. HLADNOSKUPLJAJUĆA KABELSKI ZAVRŠETAK ZA VANJSKU MONTAŽU 24 kV

- Za polimerski izolirane kabele s ekranom od bakrenih žica.
- Kabelska glava je potpuno predfabricirana, izrađena od silikonske cijevi sa šeširićima sa ugrađenim materijalom za kontrolu električnog polja i masom za brtvljenje, vodonepropusna.
- Ispunjava uvjete standarda CENELEC HD 629.1 S1
a) OTK224 - primjena za kabele 20 kV s presjekom vodiča od 50 mm² do 240 mm
b) OTK324 - primjena za kabele 20 kV s presjekom vodiča od 300 mm² do 630 mm
- Montaža hladnoskupljajućeg završetka odvija se sistemom prijenosne folije na potpornoj cijevi.
Potporna cijev jednostavno se izvlači, a završetak ostaje na kabelu.
Ovaj sistem omogućava glatko, brzo i jako jednostavno instaliranje hladnoskupljajućih završetaka.


3. HLADNOSKUPLJAJUĆA KABELSKA SPOJNICA 24 kV S KOMPRESIONOM ČAHUROM

- Za jednožilne polimerski izolirane kabele s ekranom od bakrenih žica.
- Kabelska spojnica je potpuno predfabricirana sa svim slojevima, ekranizirana i vodonepropusna (3 bara).
Sadrži: tijelo od troslojne EPDM gume (poluvodljivi sloj + osnovna izolacija + poluvodljivi sloj), masu za kontrolu polja, Cu mrežicu (ekran), masu za brtvljenje, vanjski plašt.
- Spojna čahura nije uključena u set.
- Ispunjava uvjete standarda CENELEC HD 629.1 S1
a) 24CSJ-1 - primjena za kabele 20 kV s presjekom vodiča od 35 mm² do 185 mm
b) 24CSJ-2 - primjena za kabele 20 kV s presjekom vodiča od 95 mm² do 300 mm
c) 24CSJ-3 - primjena za kabele 20 kV s presjekom vodiča od 240 mm² do 630 mm
- Montaža hladnoskupljajuće spojnice odvija se sistemom prijenosne folije na potpornoj cijevi.
Potporna cijev jednostavno se izvlači, a spojnica ostaje na kabelu.
Ovaj sistem omogućava glatko, brzo i jako jednostavno instaliranje hladnoskupljajućih spojnica.


4. HLADNOSKUPLJAJUĆA KABELSKA SPOJNICA 24 kV, S VIJČANOM ČAHUROM

- Za jednožilne polimerski izolirane kabele s ekranom od bakrenih žica.
- Kabelska spojnica je potpuno predfabricirana sa svim slojevima, ekranizirana i vodonepropusna (3 bara).
Sadrži: tijelo od troslojne EPDM gume (poluvodljivi sloj + osnovna izolacija + poluvodljivi sloj), masu za kontrolu polja, Cu mrežicu (ekran), masu za brtvljenje, vanjski plašt.
- Vijčana spojna čahura uključena je u set.
- Ispunjava uvjete standarda CENELEC HD 629.1 S1
a) 24CSJ-M50-70 - primjena za kabele 20 kV s presjekom vodiča od 50 mm² do 70 mm
b) 24CSJ-M95-240 - primjena za kabele 20 kV s presjekom vodiča od 95 mm² do 240 mm
- Montaža hladnoskupljajuće spojnice odvija se sistemom prijenosne folije na potpornoj cijevi.
Potporna cijev jednostavno se izvlači, a spojnica ostaje na kabelu.
Ovaj sistem omogućava glatko, brzo i jako jednostavno instaliranje hladnoskupljajućih spojnica.

Kontakt

  • Selska cesta 217/1A
  • HR - 10000 Zagreb, Croatia
  • Tel: +385(0)1 3695 801-802-803
  • Fax: +385(0)1 3695 799