Get Adobe Flash player

Ova web stranica zahtijeva Flash Player verziju 10.

Kabelski pribor za energetiku

Ekranizirani rastavljivi konektori

PRIMJENA: Za polimerski izolirane kabele s ekranom od bakrenih žica.
KONSTRUKCIJA: Konektor je potpuno prefabriciran i ekraniziran, izrađen od EPDM gume.
- Vodljivi EPDM umetak
- Izolacijski EPDM sloj
- Vodljivi EPDM omotač (ekran)
Ispunjava uvjete standarda CENELEC HD 629.1 S1 i HD 628 S1
Debljina vanjskog ekranizranog sloja mora iznostiti min. 3 mm kako bi udovoljio standardu HD 628 S1 točka 18 (Screen Fault Current Initiation Test)
Konektor i nakon višegodišnjeg pogona mora biti sposoban udovoljiti sljedećim uvjetima:
- mora zadovoljiti obadva gornja standarda
- mora biti potpuno siguran (dodirljiv) za osoblje u pogonskom stanju
- mora biti potpuno siguran i dozvoljavat kontakt sa drugim konektorima i vodljivim masama
- mora osiguravati rastavljivost od provodnog izolatora i nakon više godina rada u pogonu


Kontakt

  • Selska cesta 217/1A
  • HR - 10000 Zagreb, Croatia
  • Tel: +385(0)1 3695 801-802-803
  • Fax: +385(0)1 3695 799
web dizajn ex3em.com