Get Adobe Flash player

Ova web stranica zahtijeva Flash Player verziju 10.

Telekomunikacijski kabeli

 1. LED rasvjeta

  • Procjena je da se otprilike petina ukupno proizvedene električne energije utroši na rasvjetu.

   Neučinkovitost trenutno najčešće korištenih izvora rasvjete (žarna nit, halogena, fluorescentna) manifestira se kao rasipanje energije na toplinu, a tek se manji dio koristi za osvjetljenje površine. Karakteristike žarulje sa žarnom niti su takve da se samo 5% električne energije iskoristi za proizvodnju svijetlosti, a ostalih 95% pretvara u toplinu. Uz to je radni vijek takvih žarulja oko 1000 sati, osjetljive su na učestalo paljenje i gašenje, itd. Problem prevelike potrošnje električne energije za rasvjetu prepoznala je i Europska unija 2009. godine kad je u EU zabranjena prodaja žarulja sa žarnom niti.

   Zašto LED rasvjeta?

   LED je skraćenica od Light Emitting Diode. LED je poluvodički element koji električnu energiju pretvara izravno u svjetlost. Budući da su LED čipovi malih dimenzija i relativno male snage rezultat je točkasti izvor usmjerene svjetlosti koji najčešće nije pogodan za izravno korištenje. LED čipovi se zbog toga kombiniraju u veće cjeline kako bi se dobila veća površina izvora svjetlosti. Rasvjetno tijelo kao omotač koristi određenu površinu koja disperzira svjetlost te na taj način dobivamo kontinuiranu raspodjelu svjetla bez točkastih izvora. Iznimka su namjerno usmjerena svjetlosna tijela koja koriste jedan jaki LED čip i osvjetljavaju točno određeno, usko područje.

   Korištenjem današnje tehnologije količina se energije za rasvjetu jednog kućanstva LED rasvjetnim tijelima, u odnosu na klasičnu rasvjetu, smanjuje do deset puta.
 2. Prednosti LED rasvjete

  • Visoka efikasnost: veliki dio utrošene električne energije odlazi u svjetlost, a mali dio pretvara se u toplinu
  • U LED rasvjetnim tijelima nema štetnih materijala poput žive, arsena, itrija, kadmij-bromida...
  • Dugački radni vijek do 100.000 sati
  • Neosjetljivost na udarce i vibracije
  • Dimmanje
  • Inteligentno upravljanje
  • Trenutno paljenje - nema zagrijavanja / propaljivanja
  • Nema nevidljivog zračenja (ultraljubičasto i infracrveno)
  • Ekološka rasvjeta: mogućnost servisa tj. reparature ili ekološko zbrinjavanje
  • Manje otpada u duljem vremenskom periodu (50 puta dulji vijek od klasične žarulje je i pedeset puta manje zbrinjavanja u manjoj količini)
  • Korištenjem LED rasvjete nema svjetlosnog zagađenja jer je svjetlost usmjerena prema željenom mjestu
 1. Podjela LED rasvjete

  • Unutarnja
  • Vanjska (ulična)
  • Parkovna
  • Dekorativna
  • Industrijska
  • Parkirališna
  • Tuneli i autoceste
  • Zračne luke
  • Benzinske postaje
 2. Etape rekonstrukcije

  • Snimanje stanja – postojeća rasvjeta
  • Mjerenje osvijetljenosti
  • Izrada svjetlo-tehničkog proračuna
  • Izrada proračuna uštede i povrata investicije
  • Zamjena rasvjete
  • Mjerenje osvijetljenosti s novom rasvjetom
  • Izrada dokumentacije

Kontakt

 • Selska cesta 217/1A
 • HR - 10000 Zagreb, Croatia
 • Tel: +385(0)1 3695 801-802-803
 • Fax: +385(0)1 3695 799