Get Adobe Flash player

Ova web stranica zahtijeva Flash Player verziju 10.

O nama

Elna Kabel d.o.o., Zagreb vi?e od 15 godina bavi se distribucijom proizvoda i opreme renomiranih stranih tvrtki iz podru?ja elektroenergetike i telekomunikacija a svoja znanja i iskustva ste?ena suradnjom sa stranim i doma?im partnerima uspje?no prenosi na poslove projektiranja, in?enjeringa i monta?e objekata kao ?to su trafostanice, kabelski dalekovodi, svjetlovodne kabelske veze i ostali distributivni elektroenergetski i telekomunikacijski objekti.

Pored distribucije opreme, Elna Kabel nudi i rje?enja iz vlastitog proizvodnog programa na podru?ju FTTH opti?kih komunikacija, kao i opti?kih komunikacija op?enito.

Tvrtka od 2006. godine posjeduje certifikat sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001.

There are a lot of girls hair extensions made with some human hair extensions. If you have a lot of clip in hair extensions on your hands, you can become a beautiful woman. Now let's learn how this wig is. Take it to your head and see if you can bring these remy hair extensions to the bangs.

Kontakt

  • Selska cesta 217/1A
  • HR - 10000 Zagreb, Croatia
  • Tel: +385(0)1 3695 801-802-803
  • Fax: +385(0)1 3695 799