Get Adobe Flash player

Ova web stranica zahtijeva Flash Player verziju 10.

Optičke mreže

 • Upuhivanje svjetlovodnog kabela na Jadranskoj autocesti dionica Kupjak - Jurdani - Vukova Gorica (2003)
 • Upuhivanje spajanje i mjerenje svjetlovodnog kabela u HE ORLOVAC (2004)
 • Upuhivanje, spajanje i mjerenje svjetlovodnog kabela na Jadranskoj autocesti dionica Zadar - Benkovac - Pirovac (2004)
 • Upuhivanje, spajanje i mjerenje svjetlovodnog kabela na Jadranskoj autocesti dionica Vrpolje - Prgomet - Dugopolje (2004)
 • Upuhivanje, spajanje i mjerenje svjetlovodnog kabela na Jadranskoj autocesti dionica Jezerane - Žuta Lokva - Ličko Lešće
 • Upuhivanje, spajanje i mjerenje svjetlovodnog kabela na Jadranskoj autocesti dionica Šibenik - Vrpolje (2005)
 • Upuhivanje, spajanje i mjerenje te uvlačenje svjetlovodnog kabela u trafostanice na dionici Karlovac - Bosiljevo (2005)
 • Upuhivanje, spajanje i mjerenje te uvlačenje svjetlovodnog kabela u trafostanice na dionici TS 110 kV Trnje - Toplana Savica (2005)
 • Upuhivanje, spajanje i mjerenje svjetlovodnog kabela TS 110/35/20kV BJELIŠ - TS 20/04 BROD II
 • Upuhivanje, spajanje i mjerenje svjetlovodnog kabela na Auto cesti Slavonski Brod - Županja (2006)
 • Kalibracija cijevi i upuhivanje svjetlovodnog kabela za PLINACRO dionica: Slobodnica - Nova Gradiška (2006)
 • Upuhivanje svjetlovodnog kabela na području Elektre Karlovac (2006)
 • Spajanje i mjerenje svjetlovodnog kabela u TS Siscia (2007)
 • Spajanje i mjerenje svjetlovodnog kabela u TS Andrijevci (2007)
 • Uvlačenje optičkog kabela u PEHD cijevi za mrežu METRONET telekomunikacije d.d. u Slavonskom Brodu (2007)
 • Instalacija zračne svjetlovodne veze OPPC u Slavonskom Brodu (2007)
 • Spajanje i mjerenje svjetlovodnog kabela na Auto cesti Osijek - Đakovo (2008)
 • Spajanje i mjerenje svjetlovodnog kabela u TS Đakovo (2008)
 • Spajanje i mjerenje svjetlovodnog kabela u TE-TO (2008)
 • Spajanje i mjerenje svjetlovodnog kabela u TS Kupjak (2008)
 • Spajanje SVK na autocesti, dionica: Orehovica - Diračje (2009)

Kontakt

 • Selska cesta 217/1A
 • HR - 10000 Zagreb, Croatia
 • Tel: +385(0)1 3695 801-802-803
 • Fax: +385(0)1 3695 799