Get Adobe Flash player

Ova web stranica zahtijeva Flash Player verziju 10.

Telekomunikacijski kabeli

 1. OPTI?KI KABELI

 2. 1. PODZEMNI

  • 1.1 za uvla?enje u standardne PEHD cijevi i mikro cijevi
  • 1.2 za direktno polaganje u zemlju
  • 1.3 sa za?titom od glodavaca
 3. 2. ZRA?NI

  • 2.1 ADSS nemetalni
  • 2.2 OPGW metalni (DV za?titno u?e sa opti?kim nitima)
  • 2.3 OPPC metalni (DV fazno u?e s opti?kim nitima)
 4. 3. PODVODNI KABELI ZA POLAGANJE

  • 3.1 POD MOREM
  • 3.2 U RIJEKE I KANALE
  • 3.3 U JEZERA
 5. 4. SPECIJALNE NAMJENE

  • 4.1 SAMONOSIVI KABELI ZA KRATKE RASPONE
  • 4.2 VATROOTPORNI KABELI ZA POLAGANJE U TUNELE
  • 4.3 KABELI ZA POLAGANJE U KANALIZACIJU
  • 4.4 KABELI ZA POLAGANJE U PLINOVODE
  • 4.5 KABELI ZA POLAGANJE U VODOVODE
  • 4.6 KABELI ZA POLAGANJE U AUTOCESTE (u asfalt)
 6. 5. ZA UNUTRA?NJU PRIMJENU – PATCHCORDS, PIGTAILS

 1. OPTI?KE NITI

 2. 1. SM (jednomodne) 9/125

  • a) SMF u skladu sa ITU-T G.652D
  • b) Non-Zero Dispersion Shifted, u skladu sa ITU-T G.655
  • c) BendBright-XS sa pobolj?anom neosjetljivo??u na savijanje, u skladu sa G.657.A i G.657.B
 3. 2. MM (vi?emodne) u skladu sa ITU - T G. 651

  • a) MMF 50/125
  • b) MMF 62,5/125
 4. BAKRENI KABELI

  • 1.1 KABELI SA BAKRENIM PARICAMA ILI ?ETVORKAMA
  • 1.2 KOAKSIJALNI KABELI
  • 1.3 KABELI ZA LOKALNE MRE?E (LAN)
  • 1.4 SIGNALNI KABELI ZA ?ELJEZNICU
 5. SPECIJALNI

  • 2.1 ZA POLAGANJE U MORE, JEZERA I RIJEKE
  • 2.2 ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE PODVODNIM VOZILIMA
  • 2.3 ZA PLATFORME
  • 2.4 ZA OCEANOGRAFSKE I GEOFIZI?KE SENZORE
After the thick hair extensions bangs hair styling was created, the curly hair extensions uk style in the remy hair extensions part was made to make the clip hair bangs hairstyle feel like a drape.

Kontakt

 • Selska cesta 217/1A
 • HR - 10000 Zagreb, Croatia
 • Tel: +385(0)1 3695 801-802-803
 • Fax: +385(0)1 3695 799